Partidul Neamul Românesc Filiala Iași Istoria Zilei Azi în istorie: La 23 august 1595 avea loc Bătălia de la Călugăreni

Azi în istorie: La 23 august 1595 avea loc Bătălia de la Călugăreni

Azi în istorie: La 23 august 1595 avea loc Bătălia de la Călugăreni

„Mihai bătuse pe Turci; mai multe steaguri și mai ales cel mare verde al lui Mohamed, pe care Sinan-pasa îl desfășurase la ultimul său atac, căzuseră în mânile lui, deși legea turcească spunea că acel steag nu poate fi nici odată pierdut”, scria istoricul A. D. Xenopol în Istoria Românilor, despre Bătălia de la Călugăreni

„Albert Kiraly căpitanul ungur ce însoțise pe Mihai în lupta de la Călugăreni, recunoaște într-o scrisoare către Sigismund Batori purtarea vitejească a domnului român. El spune că „întrucât privește pe Mihai voievod trebuie să-i dau toată lauda, căci este un minunat, bun și viteaz oștean, precum a dovedit-o cu mâna, și cu fapta, nu în aparență, ci cu toată râvna pentru cauza Creștinătății, așa că Luminarea Voastră îi datorește laudă și grație”, mai spune același A. D. Xenopol

Raportul de forțe din Bătălia de la Călugăreni era net favorabil otomanilor, potrivit lui Nicolae Bălcescu, care scria că:

„Într-adevăr, armata lui (n.r. Sinan) era, cum știm, de 180 mii ostași, mai mult decât de zece ori mai mare ca a lui Mihai Vodă, care, cu toate ajutoarele ce primi din Moldova și Ardeal, d-abia se urca la 16 mii oameni și 12 tunuri”

Please follow and like us:

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post